POE Switch 4 Ports ความเร็ว 10/100Mbps รุ่น ASIT-20504P

POE Switch 4 Ports ASIT-20504P ความเร็ว 10/100Mbp

รุ่น ASIT-20504P

 • 5-ช่อง แบบ 10/100Mbps Fast Ethernet Ports
 • 4-ช่อง รองรับการจ่ายไฟ 48V DC power ไปยังอุปกรณ์ PoE
 • รองรับการใช้ งานแบบ IEEE 802.3af Power over Ethernet End-Span PSE
 • รองรับการจ่ายไฟแบบ PoE ถึง 4-ช่องให้ IEEE 802.3af devices powered
 • รองรับจ่ายกำ ลังไฟ PoE สูงถึง 15.4 Watts
 • Auto detect powered device (PD)
 • มีวงจรป้องกั นไฟที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างพอร์ท power interference between ports
 • รองรับการจ่ายไฟแบบ PoE ได้ ไกลถึง 150 เมตร
 • Hardware based 10/100Mbps Auto-Negotiation and Auto MDI/MDI-X
 • Flow control for Full Duplex operation and back pressure for Half Duplex operation
 • Integrates address look-up engine, supporting 2K absolute MAC addresses
 • Automatic address learning and address aging
 • ประหยัดงบประมาณในการเดินสาย

 

รายละเอียด

POE Switch 4 Ports ASIT-20504P ความเร็ว 10/100Mbps

PoE Switch อุปกรณ์ฝากไฟไปกับสาย Lan UTP ซึ่งจะเหมาะใช้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายใน-นอกอาคาร ทำให้เราไม่ต้องเดินไฟ 220V ไปด้วย ไม่ต้องหาอุปกรณ์ Adapter ติดตั้งใกล้ๆกับอุปกรณ์

ข้อมูลทั่วไป

 • คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย : 5 ช่อง RJ-45 แบบ 10/100Base-TX
 • PoE Inject : 4ช่อง รองรับ PoE แบบ IEEE 802.3af Injector function
 • ไฟแสดงสถานะ ระบบ : เพาเวอร์ (สีเขียว)
 • สถานะของแต่ ละช่องสัญญาณ : PoE (สีเขียว)
 • LNK/ACT : (สีเหลือง)
 • Switch Architecture : Store and Forward switch architecture
 • แมคแอดเดรส : 2K MAC address table with Auto learning
 • Switch Fabric : 1.6Gbps
 • Switch Throughput : [email protected]
 • ระยะเวลาเฉลยก่อนการบำรุงรักษา MTBF : 190,000 ชั่วโมง (ประมาณ 21ปี)
 • ไฟฟ้าที่สามารถใช้ งานได้ : AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 1.5A max.
 • การกินไฟ : สูงสุด. 65 วัตต์ ขนาด (L x W x H) : 118 x 89 x 25 mm
 • น้ำหนัก : 0.34กก.

Power over Ethernet

 • มาตรฐาน PoE : IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE
 • PoE Power Supply Type : End-Span or Mid-Span
 • กำลังไฟขาออกของ PoE : ช่องละ 48VDC,350mA.
 • สูงสุด.15.4 วัตต์
 • Power Pin Assignment :1/2(+),3/6(-) or 4/5(+),7/8(-)
 • กำลังไฟฟ้าทั้งหมดของ PoE (Power Budget) : 65 วัตต์

มาตรฐาน

 • ผ่านการรองรับมาตรฐาน FCC Class B, CE,RoHS
 • IEEE 802.3 : Ethernet
 • IEEE 802.3u : Fast Ethernet
 • IEEE 802.3x : Flow Control
 • IEEE 802.3af : Power over Ethernet

สภาพแวดล้อม

 • รองรับการทำ งานท่อุณหภูมิ 0 ~ 55 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสะสม -20 ~ 75 องศาเซลเซียส
 • รองรับการทำ งานที่ความชื่นสัมพัทธ์ 5 ~ 95%RH
 • ความชื่นสัมพัทธ์ สะสม 5 ~ 95%RH

Download (PDF, 919KB)