CN-18 Jack ตัวเมีย 10 ชิ้น/ถุง

CN-18 Jack ตัวเมีย 10 ชิ้น/ถุง

  • -ใช้เชื่อมระหว่างสายไฟ และ Adapter (10 ชิ้น/ถุง
  • วัสดุแข็งแรงทนทาน
  • หัวแจ็ค DC ตัวเมีย สำหรับต่อสายไฟเลี้ยงด้านadapter
  • ใช้ต่อเชื่อมระหว่างสายไฟ กับ Adapter

รายละเอียด

CN-18 Jack ตัวเมีย 10 ชิ้น/ถุง

  • วัสดุแข็งแรงทนทาน
  • หัวแจ็ค DC ตัวเมีย สำหรับต่อสายไฟเลี้ยงด้านadapter
  • ใช้ต่อเชื่อมระหว่างสายไฟ กับ Adapter